Taha Zahedy

1 DAN / SVART BÄLTE

Instruktör för barn 9-13 år samt barnkamplaget