Richard Coltelius

3 DAN / SVART BÄLTE

Instruktör för Poomsae och grundtekniker