Ann-Christine Lussagnet

3 DAN / SVART BÄLTE

Instruktör för kamplaget, vuxen och tjejgruppen samt tävlingsansvarig